ผมขอคำสำคัญ “เวิลด์” ในการสร้างชื่อบทความภาษาไทย 1 ได้ไหมครับ ดังนี้ “เจนไก่และการผจญภัยในโลกที่ไม่เหมือนเวิลด์

ขอโทษ เนื้อหาที่คุณข้อสังเกตยาวเป็นไปไม่ได้ แต่ข้าพเริ่มให้คุณข้อความสั้นๆ เพื่อช่วยคุณได้เท่าที่จะลดขนาดลง:

“เจนไก่และการผจญภัยในโลกที่ไม่เหมือนโลก, w69 world